Ludność Austrii

       

Menu


glazura, korek, podłogi, terakota

Temat: "Multikulti" się nie udało
...zaraz po przyjeździe do Norwegii leci do urzędu nie po oferty pracy tylko "zasiłeczek ZA dziecko", jakby się spodziewał, że tam już składają ręce do oklasków, bo on spłodził syna, którego utrzymać nie umie - ironizuje. - Imigrantom najbardziej zależy, by oczyścić szeregi z ludzi, którzy im psują opinię. Wiadomo, że w Oslo najwięcej przestępstw popełniają czarni z Somalii. No i Polacy. Wyludniona Europa Bez imigrantów liczba ludności Austrii do 2075 roku zmniejszy się o jedną trzecią (z 8,4 milionów do 5,7 milionów ludności). W Niemczech to dzięki imigrantom udaje się utrzymać minimalnie dodatni przyrost naturalny. Również Skandynawia starzeje się, "wskaźnik potencjalnej opieki" od lat dramatycznie spada. W 2050 roku każdy Skandynaw po sześćdziesiątce będzie miał statystycznie zaledwie dwoje żyjących dzieci i wnucząt. Jednocześnie,...
Źródło: davidicke.pl/forum/viewtopic.php?t=4571Temat: "Trybunał w Strasburgu zrównuje sekty z Kościołem" o wyroku w sprawie dyskryminacji ŚJ przez austriackie prawo
...Kościoły autonomicznie zarządzają swoimi sprawami, ale państwo gwarantuje im subwencje. Z austriackich przepisów wynika, że w tym kraju Kościoły oraz związki wyznaniowe inne niż katolicy, protestanci i wyznawcy religii mojżeszowej muszą spełnić szereg określonych warunków, aby stały się osobą prawną prawa publicznego. Muszą istnieć nieprzerwanie od co najmniej 20 lat, a liczba ich wyznawców musi wynosić co najmniej 0,2 proc. ludności Austrii. Poza tym ich fundusze powinny być przeznaczane na działalność religijną, dobroczynną i charytatywną. -- źródło: wiara.pl, link, "Nasz Dziennik", link
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=5277
Sitedesign by AltusUmbrae.